Hakkımızda

Biz Kimiz

Okulun geçmişi 20 Yıllık olup 8 yıldır Özel Erenköy İngiliz Kültür Derneği Anaokulu olarak faaliyet göstermektedir. Okulumuzun ön ve arka olmak üzere iki bahçesi bulunuyor, dört kattan oluşan binamızda her katta bir sınıf vardır. Mutfağımız ve yemek yediğimiz alan ayrıdır ve en üst kattadır.

Eğitim Programı olarak Bilingual (çift dilli sistem) uygulanmaktadır. Bilingual (çift dilli) eğitim programı, çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır.

Okulumuz İstanbul Kadıköy ilçesinde olup Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi mevkindedir.

Okulumuzda yapılan program doğrultusunda, kazanımlar Türkçe ve İngilizceyi eş zamanlı olarak dile maruz kalma sistemiyle öğrenir ve günlük akış dilinde kalıcılık sağlar. Bu eğitim modelinin yanı sıra Milli eğitim programı ve yaş gereksinimi doğrultusunda zenginleştirilmiş müfredatımızda farklı yaklaşımlara yer verilmektedir. RaggioEmilia, Waldorf, Montessori gibi yaklaşımlar programın içinde yer almaktadır.

11

Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlar baz alınarak, yenilikçi, dinamik ve alternatif eğitim olanakları yaratan demokratik, evrensel değerleri içselleştirmiş kurum olmak. Yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanında başarılı ve kendisini tanıyan öğrenciler yetiştirmek. Ayrıca kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen, araştıran analiz ve sentezler yapabilen, bütün öğrencilerin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hayata ve bir üst öğrenime hazırlandığı; dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan köprülerin kurulduğu; yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin elbirliğiyle çevrede bölgede ve ülkede etkin ve nitelikli bir model okul olmaktır.

11

Misyonumuz

  • Mustafa Kemal Atatürk ün aydınlattığı yolda onun ilke ve inkılaplarına inanmış,
  • Milli eğitimin temel ilkelerine bağlı,
  • Ulusunu seven, koruyan, kollayan,          
  • Ulusu için çalışmayı görev edinmiş, başka uluslara, kültürlere, inançlara ve insan haklarına saygılı,
  • Korkmadan, özgürce, severek, isteyerek öğrenen, öğrendiklerini hayata geçirebilen, düşünebilme kapasitesini genişletmeyi amaç edinen, zekâlarını doğru yerde, doğru zamanda, kendisi ve insanlık yararına kullanabilme becerilerini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.